Om vejledningen

Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Dansk Infrarød Inspektion, Isolink og Bolius i forbindelse med et større projekt støttet af RealDania. Vejledningen kan enten downloades gratis som pdf eller købes som bog under fanen "Vejledning". Analyseværktøjet tilknyttet vejledningen kan downloades under fanen "Analyseværktøj".

Ud over vejledningen er der også udarbejdet en folder, som primært henvender sig til boligejere. Denne kan også downloades under fanen "Vejledning".

Vejledning i pdf-format    Folder i pdf-format    Analyseværktøj

Baggrundsmateriale

Vejledningen tager udgangspunkt i DS/EN 13187 suppleret med viden fra andre relevante standarder, anvisninger og krav, samt erfaring fra gruppens egne medlemmer. Vejledningen er desuden tilpasset den danske byggebranche, således at der i vejledningen både fremgår krav og anbefalinger fra bygningsreglementet, men også fra andre relevante metoder/standarder som fx Passivhus.

De krav der anvendes i vejledningen er primært baseret på Bygningsreglement BR10. Termografiresultater fra bygninger som ikke er udført efter BR10, bør således ikke sammenholdes med kravene beskrevet i denne vejledning, men med kravene fra det gældende Bygningsreglement. Det anbefales dog at de anbefalede værdier i denne vejledning, så vidt muligt, også anvendes i forbindelse med ældre bygninger, så der bl.a. sikres et fornuftigt indeklima og et lavt varmeforbrug her.

Vejledningens afsnit er udarbejdet således, at de kan læses uafhængigt af hinanden. Det er således ikke nødvendigt eksempelvis at læse kapitlet om kuldebroer, hvis vejledningen skal anvendes som hjælp til termografering af utætheder.


Projektparter

Hjemmeside

Teknologisk Institut

www.teknologisk.dk

Dansk infrarød Inspektion

www.infrared.dk

Isolink

www.isolink.dk

Bolius

www.bolius.dk